Biblioteca Joan Fuster
Estudis-Antologia de textos

BIBLIOGRAFIA DE JOAN FUSTER

Sobre Narcís. València, Torre, 1948.

3 poemes. Alacant, Verbo, 1949.

Ales o mans. València, Editorial Torre, 1949.

Va morir tan bella. València, 1951.

Antologia del surrealismo español. Alacant, Verbo, 1952.

Terra en la boca. Barcelona, Barcino, 1953.

Escrit per al silenci. València, Institució Alfons el Magnànim, 1954.

La poesia catalana fins a la Renaixença. Mèxic, Edicions Catalanes de Mèxic, 1954.

Pàgines escollides de sant Vicent Ferrer. Barcelona, Barcino, 1955.

El descrèdit de la realitat. Ciutat de Mallorca, Moll, 1955.

Antologia de la poesia valenciana. Barcelona, Selecta, 1956.

La poesia catalana. Ciutat de Mallorca, Moll, 1956. 2 vol.

Les originalitats. Barcelona, Barcino, 1956.

El món literari de sor Isabel de Villena. València, Lo Rat Penat, 1957.

Figures de temps. Barcelona, Selecta, 1957.

Indagacions possibles. Palma de Mallorca, Moll, 1958.

Recull de contes valencians. Barcelona, Albertí, 1958.

Ausiàs March. Antologia poètica. Barcelona, Selecta, 1959.

Un món per a infants. València, 1959.

Judicis finals. Ciutat de Mallorca, Moll, 1960.

Joan Serrallonga. Vida i mite del famós bandoler. Barcelona, Aedos, 1961.

Valencia. Madrid, Dirección General de Turismo, 1961.

Nosaltres, els valencians. Barcelona, Edicions 62, 1962.

El País Valenciano. Barcelona, Destino, 1962.

Poetes, moriscos i capellans. València, L'Estel, 1962.

Qüestió de noms. Barcelona, Aportació Catalana, 1962.

El bandolerisme català II. La llegenda. Barcelona, Aymà, 1963.

Raimon. Barcelona, Alcides, 1964.

Diccionari per a ociosos. Barcelona, A. C., 1964.

Alicante y la Costa Blanca. Barcelona, Planeta, 1965.

Causar-se d'esperar. Barcelona, A. C., 1965.

Combustible per a falles. València, Garbí, 1967.

L'home, mesura de totes les coses. Barcelona, Edicions 62, 1967.

Consells, proverbis i insolències. Barcelona, A. C., 1968.

Examen de consciència. Barcelona, Edicions 62, 1968.

Heretgies, revoltes i sermons. Barcelona, Selecta, 1968.

Obres completes I. Llengua, literatura, història. Barcelona, Edicions 62, 1968.

Abans que el sol no creme. Barcelona, La Galera, 1969.

Obres completes II. Diari 1952-1960. Barcelona, Edicions 62, 1969.

"Hi ha més catalans encara", fascicle de Dolça Catalunya. Barcelona, Mateu, 1969.

L'Albufera de València. Barcelona, Les Edicions de la Rosa Vera, 1970.

Obres completes III. Viatge pel País Valencià. Barcelona, Edicions 62, 1971.

Babels i babilònies. Ciutat de Mallorca, Moll, 1972.

Literatura catalana contemporània. Barcelona, Curial, 1972.

Rebeldes y heterodoxos. Esplugues de Llobregat, Ariel, 1972 [trad. de Josep Palacios].

Contra Unamuno y los demás. Barcelona, Península, 1975.

Obres completes IV. Assaigs. Barcelona, Edicions 62, 1975.

La Decadència al País Valencià. Barcelona, Curial, 1976.

Un país sense política. Barcelona, La Magrana, 1976.

El blau en la senyera. València, Eliseu Climent, 1977.

Contra el noucentisme. Barcelona, Crítica, 1977.

Obres completes V. Literatura i llegenda. Barcelona, Edicions 62.

Destinat (sobretot) a valencians. València, Eliseu Climent, 1979.

Notes d'un desficiós. València, Almudín, 1980 [pròleg de Vicent Ventura].

Ara o mai. València, Eliseu Climent, 1981.

Indagacions i propostes. Barcelona, Edicions 62 i la Caixa, 1981 [pròleg de Carme Arnau].

Veure el País Valencià. Barcelona, Destino, 1983.

Cultura nacional i cultures regionals dins els Països Catalans. Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1983.

Sagitari. València, Diputació de València, 1984.

Pamflets polítics. Barcelona, Empúries, 1985.

Punts de meditació (Dubtes de la "Transición"). València, Eliseu Climent, 1985.

Set llibres de versos. València, Eliseu Climent, 1987.

Llibres i problemes del Renaixement. Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1989.

Textos d'exili. València, Generalitat Valenciana, 1991 [pròlegs d'Alfons Cucó i Santiago Cortès].

Obres completes VI. Assaigs 2. Barcelona, Edicions 62, 1991.