Biblioteca Joan Fuster
Estudis-Antologia de textos

BIBLIOGRAFIA SOBRE JOAN FUSTER

AADD: Joan Fuster en els seus millors escrits. Barcelona, Miquel Arimany, 1982.

AADD: Homenatge dels escriptors suecans a Joan Fuster. Sueca, 1984.

AADD: <<Quadern Joan Fuster>> Saó 130. València, 1990. [Els mateixos textos foren reimpresos en un quadern extraordinari de la revista, en juliol de 1992, arran de la mort de l'escriptor, i amb el complement de la Laudatio de Joan Fuster pronunciada pel President Lerma en la sessió necrològica de la Generalitat i algun text circumstancial.]

AADD: <<Joan Fuster, irrepetible>>. Extra d'El País, 25 juny 1992.

AADD: <<Posdata>>. Extra de Levante-El Mercantil Valenciano, 26 febrer 1992 [dedicat als trenta anys de Nosaltres, els valencians].

ARNAU, Carme: <<Joan Fuster>>. Pròleg a Joan FUSTER, Indagacions i propostes. Barcelona, Edicions 62 i la Caixa, 1981.

BALLESTER, Josep: <<Breu aproximació a la poesia de Joan Fuster>>. L'Aiguadolç 3, 1987, pàg. 9-28.

-- Joan Fuster, una aventura lírica. València, Tres i Quatre, 1990.

-- <<Aproximació a la poètica de Joan Fuster>>. Miscel.lània Joan Fuster, vol. II. Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991, pàg. 343-361.

CORTèS, Santiago: <<Estudi introductori: Joan Fuster en el Pont Blau>>. Dins Joan FUSTER, Textos d'exili. València, Generalitat Valenciana, 1991.

ENGUIX, S. i PARTAL, V.: <<Joan Fuster rompe su silencio>>. La Vanguardia, 6 octubre 1991.

FERRER SOLIVARES, Enric: <<Joan Fuster, un il.lustrat del segle xx>>. Serra d'Or, Barcelona, febrer 1972.

IBORRA, Josep: Fuster portàtil. València, Tres i Quatre, 1982.

-- <<Joan Fuster i la tradició catalana moderna>>. Dins Homenatge a Joan Fuster, Estudi General, 4. Girona, 1984, pàg. 57-69.

LLANAS, Manuel i PINYOL i TORRENS, Ramon: <<La literatura d'idees>>. Dins J. MOLAS, Història de la literatura catalana, vol. 10. Barcelona, Ariel, 1987, pàg. 243-274.

LLORIS, Manuel: Aproximación a Joan Fuster. València, Almudín, 1979.

MANENT, Albert: <<Diari 1952-1960, de Joan Fuster>>. Dins J. CASTELLANOS, Guia de la literatura catalana contemporània, Barcelona, Edicions 62, 1973, pàg. 427-431.

-- <<Joan Fuster, segona volada>>. Dins Solc de les hores. Retrats d'escriptors i de polítics. Barcelona, Destino, 1988, pàg. 179-191.

MARZà, Domènec: <<Introducció>> i <<Apèndix>> a Joan FUSTER, Contra el nacionalisme i altres textos. Barcelona, Barcanova, 1990.

MESEGUER, Lluís B.: <<El Fuster literari>>. Dins Actes del Convegno la Cultura Catalana tra Umanesimo e Baroco, celebrat a Venècia el 24-27 de maig de 1992 (en premsa).

MOLAS, Joaquim: <<L'humanisme moral de Joan Fuster>>. Dins Lectures crítiques. Barcelona, Edicions 62, 1975.

PéREZ MONTANER, Jaume: <<Els primers escrits de Joan Fuster>>. Canelobre 22, 1991, pàg. 63-70.

-- <<Diccionari per a ociosos de Joan Fuster>>. Dins Josep BALLESTER i Jeremies BARBERà, Lectures de C.O.U.-1. Alzira, Bromera, 1989, pàg. 157-172.

-- <<Joan Fuster i l'aventura literària de Verbo>>. Dins Miscel.lània Joan Fuster, vol. V. Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992, pàg. 259-281.

PéREZ I MORAGóN, Francesc: L'obra de Joan Fuster. València 1981, Secretariat de l'Ensenyament de l'Idioma, 12 pàg.

-- <<Cinc cartes de Josep Pla a Joan Fuster>>. L'Espill 10/11, València, 1981, pàg. 163-168.

-- [A. Bosch, pseud. de F. Pérez i Moragón], <<Homenatge a Joan Fuster i per la llibertat d'expressió>>. L'Espill 10/11, València, 1981, pàg. 168-176.

PLA, Josep: <<Joan Fuster>>. Dins Homenots. Quarta sèrie en Obra completa, 29. Barcelona, Destino, 1975, pàg. 259-393.

PORCEL, Baltasar : <<Joan Fuster y la medida del hombre>>. Dins Los encuentros. Barcelona, 1971.

-- <<Joan Fuster, indagador>>. Serra d'Or, Barcelona, desembre 1965. [També, en versió castellana, dins Los catalanes de hoy, Barcelona, Seix i Barral, 1971, pàg. 391-404.]

ROIG, Montserrat: Retrats paral.lels 3. Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1978, pàg. 147-155.

SALVADOR, Vicent i CARRIóN, M. J.: <<El Jo discursiu en l'assaig: Montaigne i Fuster>>. Dins Miscel.lània Joan Fuster, vol. II. Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991, pàg. 329-341.

-- <<Assaig i heterodòxia: Fuster contra Fuster>>. Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura II, 1991, pàg. 59-64.

-- <<Fuster i l'assaig>> Canelobre 22, 1991, pàg. 71-80.

SEVA, Antoni : <<Joan Fuster: presència i crisi de l'humanisme burgès>>. Taula de Canvi XII, Barcelona 1978.

SòRIA, Enric: <<Ser Joan Fuster, reflexionar, debatre, donar llum>>. L'Illa 6, Alzira, Bromera, hivern 1992, pàg. 4-13.

TASIS, Rafael: <<Situació de Joan Fuster>>. Pont Blau 126, octubre-desembre 1963, pàg. 194.

TODOLí, J. i PELLICER, A. M.: <<La ideologia lingüística de Joan Fuster>>. Dins Miscel.lània Joan Fuster, vol. II. Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991, pàg. 359-363.

VENTURA, Vicent: <<Notes sobre Fuster i la política>>. L'Espill 15, pàg. 118-128.

VIANA, Amadeu: <<Fuster in fabula>>. Els Marges 38, setembre 1987, pàg. 33-43.